Recent Videos

တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽူႈတၢင်တူဝ်တႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ

4 days ago 313 0

ပၢင်ၵဵဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 53 ပီတဵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

5 days ago 444 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/04/25၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/04/25

5 days ago 362 0

ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းမိူင်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

7 days ago 492 0

ၾႆးမႆႈဝိႁၢရ်ဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

7 days ago 392 0

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ် ၼႄၵၢင်ၸ်ႂသၢၼ်ၶတ်းပီႇတုၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ ဢၼ်တေမႃးၵုမ်းတႃႈႁိူဝ်း

1 week ago 573 0

လိၵ်ႈတႆးတၢႆၵေႃႈ ၶိူဝ်းတႆးႁၢႆ လိၵ်ႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵေႃႈ မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

1 week ago 543 0

1 week ago 511 0

ၾႆးမႆႈတီႈမိူင်းဝီး လုသုမ်းမွၵ်ႈ 200 သႅၼ်

2 weeks ago 751 0

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ယွၼ်းသူးပၼ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း

2 weeks ago 612 0