Recent Videos

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

1 day ago 283 0

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတူၼ် 70 ပၢႆၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ဢၼ် RCSS/SSA ပိုတ်ႇသွၼ်

1 day ago 141 0

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်

1 day ago 121 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/01/17၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/01/17

7 days ago 733 0

ပၢင်ၸႃႇပၼႃႉၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်မုၼိၼ်ႇတ ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

1 week ago 522 0

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေၶိုၼ်းလုမ်းလႃးလွမ်ႉႁူဝ်ႉၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉလၢႆးၶႃႈ

2 weeks ago 912 0

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊႁၼ်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈႁိမ်းႁူင်းႁဵတ်းမၢၵ်ႇဝၼ်းဝၢႆႇ

2 weeks ago 1475 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/01/10၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/01/10

2 weeks ago 661 0

ၼမ်ႉဢုၼ်ႇတိုင်းၶဵဝ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

3 weeks ago 1562 0

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ယူႇတီႇလႂ် မိူင်းလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးသေၵမ်း

3 weeks ago 1334 0