Recent Videos

ပၢင်ၵုမ် CSSU ထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈသေတႃႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

20 hours ago 61 0

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လိၵ်ႈလူင်

20 hours ago 41 0

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း ၶဝ်ႈထူမ်ႈၼႃးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃးလုသုမ်းယႂ်ႇၼမ်

20 hours ago 71 0

ၾူၼ်တူၵ်း လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇ လူတ်ႉတိတ်းၶမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

20 hours ago 41 0

ၸုမ်းတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈထႆး

20 hours ago 51 0

ပၢင်ၵပ်းသိုပ်ႇပပ်ႉၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈတႆး တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

20 hours ago 51 0

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၽုၵ်ႇမွၵ်ႇၵွၼ် 1,500 ႁႂ်ႈပဵၼ်မိၵ်ႈမၢႆမိူင်းတႆး

20 hours ago 51 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/07/18၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/07/18

20 hours ago 71 0

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵျွင်းတီႈမိူင်းၼၢႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ

5 days ago 221 0

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ဝတ်ႉထမ်မူဝ်းတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

5 days ago 181 0