Recent Videos

capture

ပၢင်မွင်ၸႂ်သၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းလႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပၢႆးမိူင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

1 week ago 1055 0
capture

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2016/11/29၊ BNI/SHAN TV Program, 2016/11/29

1 week ago 1647 0
capture

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

2 weeks ago 1145 0
capture

ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

2 weeks ago 543 0
capture

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမူႇၸေႊၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ

2 weeks ago 463 0
capture

ဝဵင်းမူႇၸေႊယဵၼ်သီႇသီႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး

2 weeks ago 1324 0
capture

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2016/11/22၊ BNI/SHAN TV Program, 2016/11/22

2 weeks ago 1363 0
1

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိူဝ်ၶူဝ်ၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

2 weeks ago 1163 0
capture

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ႈလူမ်ႇတပ်ႉပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမူႇၸေႊလႄႈပၢင်ႇသၢႆး

3 weeks ago 23510 0
capture

ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈသႅင်ၵႅဝ်ႉ

3 weeks ago 783 0