Recent Videos

capture

တွင်ႈထၢမ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း

1 week ago 9010 0
capture

တွင်ႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉပေႃႈ တႃႇလႆႈႁႅင်းၾႆးၾႃႉ

1 week ago 1145 0
capture

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

1 week ago 772 0
capture

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉပီၵွၼ်းၶမ်း မူၺ်တေႃႇမိူင်းပၼ်

1 week ago 602 0
capture

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2016/10/18၊ BNI/SHAN TV Program

1 week ago 864 0
capture

ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႁႆး

2 weeks ago 1011 0
capture

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2016/10/11၊ BNI/SHAN TV Program

2 weeks ago 832 0
capture

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး

3 weeks ago 1594 0
capture

ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

3 weeks ago 1695 0
capture

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးပၢင်ႇ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆၽေးတီႈတူင်ႇလၢဝ်း

3 weeks ago 992 0