Recent Videos

capture

ပၢင်ၸႃႇပၼ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သီႇႁၼႃႇတ ၵျွင်းပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ

1 day ago 311 0
capture

သၢႆၼေ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ” ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ” တီႈၵဵင်းမႆႇ

1 day ago 262 0
capture

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်”ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ”သၢႆၼေတီႈတူၼ်ႈတီးလႄႈတႃႈၵုင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်

1 day ago 152 0
capture

တွင်ႈထၢမ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသီႇႁၼႃႇတ ၵျွင်းပၢင်ႇ-လၢႆးၶႃႈ ဢၼ်လႆႈလူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်

1 day ago 141 0
capture

ပၢင်ပိုတ်ႇၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

1 day ago 131 0
capture

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2016/09/27၊ BNI/SHAN TV Program

4 days ago 523 0
capture

ပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇလုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးထိုင်ပၢင်လူင် တႃႇၼႄဝႃႈၵမ်ႉထႅမ်ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21

4 days ago 281 0
capture

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ RCSS တိၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၢၼ်ႈ

4 days ago 321 0
capture

RFA ၾၢႆႇတႆး၊ 2016 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝူင်ႈထိသီႇ၊ RFA Shan Language, 2016 September 4th Week

5 days ago 482 0
capture

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင် ပိုတ်ႇပၢႆႉမႂ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း

5 days ago 721 0