Recent Videos

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

6 days ago 17962 0

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၾၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းတွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း

6 days ago 242 0

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးၼုမ်ႇ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၶုတ်းၶမ်း တီႈႁဵမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်

6 days ago 161 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/09/12၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/09/12

6 days ago 212 0

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

6 days ago 271 0

တွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ NRPC တႅမ်းလိၵ်ႈမႃးတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ

1 week ago 4461 0

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၸႄႈလၢၼ်ႉ တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

1 week ago 301 0

သူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ 2017 တေၵိုတ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉၽိုၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထိူမ်ႊပိူဝ်ႊသေ ၶတ်းလိူၵ်ႈ

1 week ago 322 0

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈတီႈလိၼ်

2 weeks ago 6831 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/09/05၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/09/05

2 weeks ago 531 0