Recent Videos

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိတ်တႆး-ထႆး

2 days ago 8151 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တွၼ်ႈ-2

2 days ago 121 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/11/14၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/11/14

5 days ago 8522 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တွၼ်ႈ-1

5 days ago 121 0

ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ

5 days ago 131 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း လွင်ႈပၢင်ၵုမ် UPDJC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းထိ 30-31/10/2017 တွၼ်ႈ-1

5 days ago 161 0

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ

5 days ago 161 0

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးလွင်ႈတဵၼ်း “ပွႆးလွႆးၵရႃႇထူင်း”

5 days ago 141 0

တွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လွင်ႈငဝ်းလၢႆးလႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈ 2

5 days ago 151 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/11/07၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/11/07

2 weeks ago 19022 0