Recent Videos

Capture

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈဝဵင်းမၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ မိူင်းၶၢင်

2 days ago 435 0
Capture

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်းတဢၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ

2 days ago 201 0
Capture

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ “ႁဵတ်းသင်မိူင်းတႆးၸိုင်သဝ်ႈဝဝ်းမွင်ၵႂႃႇ” ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်ပၢင်ၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

3 days ago 201 0
Capture

TYN လႄႈ SNLD ၵႂႃႇထွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉတီႈႁူဝ်ပၢင်ႇ

4 days ago 392 0
Capture

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2016/08/23၊ BNI/SHAN TV Program

4 days ago 341 0
Capture

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၾၢႆၼွင်ၾႃႉ

4 days ago 331 0
Capture

RFA ၾၢႆႇတႆး၊ 2016 လိူၼ်ဢေႃႊၵႅတ်ႉသ် ဝူင်ႈထိသီႇ၊ RFA Shan Language, 2016 August 4th week

4 days ago 292 0
Capture

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈၸွႆႈတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

4 days ago 161 0
Capture

ၾူၼ်တူၵ်း လူမ်းႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၺႃးၽေးသၽႃႇဝ

4 days ago 322 0
Capture

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21

4 days ago 141 0